Tietosuoja- ja rekisteriseloste

25.5.2018   (Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, Henkilötietolaki (523/1999) 10. ja 24. pykälä)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja y-tunnus: Lemmikkihotelli PetVilla 2829119-6
Osoite: Nevanperäntie 38360 Sastamala
Muut yhteystiedot: info@petvilla.fi
Verkkosivut: petvilla.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Ylitalo p. 040 567 9555, info@petvilla.fi

3. Rekisterin nimi

Lemmikkihotelli PetVillan asiakas ja lemmikkitietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Lemmikkihotelli PetVillan palveluiden tarjoaminen ja ylläpito. Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palveluiden toteuttamiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, laskuttamiseen, analysointiin ja tilastointiin, palveluista tiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin (esim. sähköpostimarkkinointi, Googlen ja Facebookin uudelleenmarkkinointiominaisuudet).

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan/lemmikin omistajan tiedot: nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,  Ajanvaraustiedot ja ostetut palvelut,  Lemmikin tiedot, Henkilöt / varahenkilöt kenelle lemmikin voi luovuttaa: nimi ja puhelinnumero,  Rekisteriseloste on luettavissa osoitteessa http://petvilla.fi ja Lemmikkihotelli PetVillan toimipaikassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot suullisesti, sähköpostin tai verkkosivujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla. Manuaalinen aineisto muunnetaan sähköisiksi asiakirjoiksi.  Manuaalinen aineisto arkistoidaan ja säilytetään arkistossa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietojen tarkistusta koskevan pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietojen tarkistusta koskevan pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.